about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NGUYÊN XÁ

Xã Nguyên Xá nằm ở vị trí trung tâm huyện Đông Hưng có Quốc lộ 39 chạy qua.
Phía bắc giáp xã Liên giang, Phú Lương.
Phía đông giáp Thị trấn.
Phía nam giáp xã Đông hợp.
Phía tây giáp xã Phong châu, Phú châu.