Thôn Phan Thanh
  • Ông Nguyễn Trọng Tài

    Chức vụ: Bí thư chi bộ

    SĐT: 0376.270.318

  • Ông Nguyễn Hữu Vinh

    Chức vụ: Trưởng thôn

    SĐT: 0984.709.860