Thôn Đông Khê
  • Ông Nguyễn Như An

    Chức vụ:Bí thư chi bộ

    SĐT: 0974.095.575

  • Ông Nguyễn Hữu Huy

    Chức vụ: Trưởng thôn

    SĐT: 0901.517.601