Thôn Trần Phú
  • Ông Nguyễn Tường Ngọ

    Chức vụ: Bí thư chi bộ

    SĐT: 0365.133.857

  • Phan Thanh Giảng

    Chức vụ: Trưởng thôn

    SĐT: 0918.806.525