Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Nguyên Xá nằm ở vị trí trung tâm huyện Đông Hưng có Quốc lộ 39 chạy qua, phía bắc giáp xã Liên giang, Phú Lương; phía đông giáp Thị trấn, phía nam giáp xã Đông hợp, phía tây giáp xã Phong châu, Phú châu.

Media/127_NguyenXa/Images/ae9be524-1/img-5732jpg.jpg

Quy mô hành chính được chia thành 8 thôn trong đó có 4 thôn loại 2 và 4 thôn loại 3. Toàn xã có 2.099 hộ với 6.418 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 270 Đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trong đó có 8 chi bộ thôn, 04 chi bộ chuyên.

Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện, các đoàn thể chính trị – xã hội xếp loại tiên tiến xuất sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân có truyền thống lao động cần cù sáng tạo, phong trào văn hóa, văn nghệ hoạt động sôi nổi rộng khắp vì vậy đã góp phần quan trọng để xã Nguyên Xá phấn đấu xây xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Tổng diện tích đất tự nhiên 461,46ha trong đó đất nông nghiệp 320 ha, đất trồng lúa 281,6 ha, bình quân diện tích canh tác 408m2/khẩu.