Hội nghị chuẩn bị cho thu chiêm làm mùa
Ngày 26/05/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của TT Đảng ủy UBND xã Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2022 HTX DVNN đã tổ chức họp triển khai kế hoach thu chiêm làm mùa với các thợ máy Bơm; nhân viên thủy nông, các hộ có máy cày; các hộ có máy cấy: vì điều kiện thời tiết vụ lúa chiêm cho thu hoạch muôn hơn so với mọi năm nên quỹ thời gian chuyển vụ quá ngắn đề nghị thủy nông giữ lấm để gặt. BQT chỉ đạo thủy nông giữ đủ nước để khi gặt đến đâu thì máy cày dận rạ đến đó để kịp cấy vào khung thời vụ từ 3/7 đến 10/7/2022.


Tổng lượt xem bài viết là: 14
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác