Kế hoạch sản xuất vụ mùa ,vụ đông năm 2021
Ngày 13/05/2021

Ngày 12 /5/2021 UBND xã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2021 với cơ cấu:

Phấn đấu cấy 100% diện tích là 273,2ha trong đó 40ha lúa mùa sớm đẻ trồng cây vụ đông ưa ấm còn 233ha lúa mùa đại trà . Phấn đấu đạt 65 ta./ha.

Cơ cấu giống chủ yếu là Bc15 thiên ưu, nếp thơm, bắc thơm...

Hình thức gieo mạ: Gieo mạ khay cấy máy 

Thời vụ cấy đại trà: cấy từ 05 đến 10 /7 /2021 cấy dứt điểm vào ngày 15/7/2021.


Tổng lượt xem bài viết là: 57
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác