Kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 21
Ngày 29/07/2022

 

   

 

 

 

 

 

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

sáng ngày 29/7/2022 HĐND xã trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND khóa 21

          Sau khi nghe các báo cáo, các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND xã, Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã và Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Thường trực Uỷ ban MTTQ xã.

Sau khi nghe các vị đại biểu HĐND xã khoá XXI thảo luận đóng góp ý kiến,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách xã năm 2021:

- Tổng thu ngân sách xã: 8.094.760.754 đồng

- Tổng chi ngân sách xã: 8.094.760.754 đồng

Kết dư ngân sách năm 2021 chuyển năm 2022 là: 0 đồng

II. Thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND xã khoá 21.

III. Nhất trí với một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

1. Sản xuất nông nghiệp:

  - Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa mùa, thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ lúa mùa, phấn đấu năng xuất lúa đạt 65-70 tạ/ha. Phấn đấu thực hiện vượt mục tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp. Tuyên truyền vận động thành viên HTX tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp để hạn chế các diện tích ruộng bỏ hoang.

  - Đẩy mạnh phát triển kinh tế chăn nuôi tại các gia trại và các hộ gia đình. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đưa vào sản xuất các loại con, giống có năng suất và chất lượng cao. Duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện có.

  - Thường xuyên kiểm tra hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, khu dân cư, có kế hoạch phòng chống úng lụt trong mùa mưa bão.

  2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại dịch vụ.

Duy trì giữ vững, mở rộng các ngành nghề hiện có ở địa phư­ơng, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện liên doanh, liên kết tăng sức mua cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự án của các cơ sở sản xuất về chấp hành các quy định, xử lý kịp thời các vi phạm đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo việc làm tăng thu nhập cho ng­ười lao động.

Phối hợp với các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước ở cụm công nghiệp; ổn định, phát triển sản xuất trong khu công nghiệp làng nghề, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ, khuyến khích du nhập nghề mới đầu tư vào xã. Đặc biệt là tiếp cận mặt bằng thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp của xã.

Nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình dịch vụ, thương mại đạt chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống kinh doanh hảng giả hàng kém chất lượng.

Tu sửa đưởng liên thôn của xã bằng nguồn vốn xã hội hóa.

3. Công tác quản lý đất đai - GTTL - Môi trường:

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT và thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết số 05 của Ban thường vụ huyện ủy; Kế hoạch số 60 của UBND huyện về quản lý sử dụng đất. Phối hợp thực hiện dự án khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang với diện tích là trên 4,52ha.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở SXKD tại khu vực làng nghề và trong khu dân cư về hoạt động SXKD và các yếu tố ảnh hưởng môi trường.

Tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền quy hoạch khu dân cư và hợp thức hóa đất xen kẹp.

Tăng cường tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm, hạn chế những hộ kinh doanh phế liệu, chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Thường xuyên kiểm tra hệ thông giao thông thủy lợi, nhân vật lực để đảm bảo kịp thời đối phó với thiên tai trong mùa mưa bão. Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tu sửa đường liên thôn từ đầu đường thôn Đông Khê đến đến ngã 3 đường đi khu đô thị tây QL10.

4. Công tác Tài chính - Ngân sách

Thực hiện đúng Luật ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu phí, lệ phí, các khoản thu khác theo quy định, hoàn thành thu hồi sản phẩm năm 2022, tích cực thu nợ đọng sản phẩm trong nhân dân.

          5. Công tác Văn hóa - xã hội:

          Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin truyền thanh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang.

          Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho năm học mới, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng và thành tích học sinh giỏi, chú trọng giáo dục đạo đức nhân cách lối sống cho học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào học đường và đảm bảo các cơ sở vật chất phục vụ cho các em học sinh trường Phạm Huy Quang về học tại trường trong khi trường Phạm Huy Quang xây dựng theo ý kiến chỉ đao của UBND huyện.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và công tác khuyến học, khuyến tài.

          Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh theo mùa, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền, không chủ quan với dịch bệnh Covid - 19.  Làm tốt công tác dân số gia đình và trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình.

   Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ. Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình người có công, công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

6. Công tác Quốc phòng - An ninh:

Quản lý nguồn, động viên thanh niên khám tuyển bảo đảm chỉ tiêu giao quân đầu năm 2023. Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, tiếp tục thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội, giải quyết những trường hợp tồn đọng.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ động nắm tình hình mọi mặt, tổ chức các đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo TTATGT, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp ở địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và TTATXH, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Luật 14 và công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo tốt an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế trong thực hiện chính sách xã hội. Triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả mô hình camare giám sát an ninh tại các cơ sở thôn.

 Làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

          7. Hoạt động của chính quyền:

          Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực thi pháp luật, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và các văn bản chỉ đạo của UBND cấp trên. Duy trì nghiêm túc hoạt động, điều hành theo quy chế, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, thường xuyên đôn đốc chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các mâu thuẫn phát sinh để tránh khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác