1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Đăng Dần

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0968.187.868

  • Nguyễn Như Hùng

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0979.764.686

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Tiến Vững

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0985.794.290

   • Nguyễn Hữu Viên Phó

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986.187.462

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Đương Chiến

     Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ tịch

     SĐT: 0912.992.144

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Đỗ Tiến Sỹ

      Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH

      SĐT: 0975.962.821

     • Nguyễn Tường Thư

      Chức vụ: Công chức Văn hóa Thông tin

      SĐT: 0976.439.649

     1. Công an xã
      • Phạm Duy Bình

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0936.555.171

      • Nguyễn Mạnh Hà

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Thị Lan

       Chức vụ: Công chức địa chính, NN, MT

       SĐT: 0366.130.679

      • Bùi Huy Triều

       Chức vụ: Công chức địa chính XDGTCT

       SĐT: 0366.923.312

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Nguyễn Thị Chinh

       Chức vụ: Văn phòng UBND, Nội vụ, thủ quỹ

       SĐT: 0978.954.766

      • Nguyễn Thị Hằng

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, TK

       SĐT: 0349.803.852

     4. Trạm y tế xã
      • Hoàng Duy Chiến

       Chức vụ: Trưởng Trạm y tế

       SĐT: 0946.591.771

      • Nguyễn Thị Thủy

       Chức vụ: Phó Trưởng Trạm y tế

       SĐT: 0392.509.256

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Bình Mạnh

       Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Quân sự

       SĐT: 0857.865.656

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Thị Hợp

       Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế toán

       SĐT: 0359.019.369

   2. Thôn Bắc Lạng
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Đề Quang
     • Ông Nguyễn Bình Khiêm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0343.695.496

     • Ông Vũ Ngọc Thắng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982.624.388

    2. Thôn Lê Tiến
     • Ông Nguyễn Quang Tuấn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0904.395.517

     • Ông Vũ Ngọc Hoàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0985.418.311

    3. Thôn Hồng Phong
     • Ông Nguyễn Xuân Hiển

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng Thôn

      SĐT: 0368.939.392

    4. Thôn Phan Thanh
     • Ông Nguyễn Trọng Tài

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0376.270.318

     • Ông Nguyễn Hữu Vinh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0984.709.860

    5. Thôn Đông Khê
     • Ông Nguyễn Như An

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0974.095.575

     • Ông Nguyễn Hữu Huy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0901.517.601

    6. Đà Giang
     • Ông Nguyễn Đăng Trạch

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0387.166.049

     • Ông Nguyễn Bá Huy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0974.778.300

    7. Thôn Trần Phú
     • Ông Nguyễn Tường Ngọ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0365.133.857

     • Phan Thanh Giảng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0918.806.525