Thăm đồng đánh giá sản lượng vụ mùa 2021
Ngày 07/10/2021

 Sáng ngày 7/10/2021 các đ/c trong BCH Đảng Ủy - UBND - HTX DVNN - Trưởng ban ngành đoàn thể, bí thư trưởng phó thôn xã Nguyên Xá tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất lúa vụ  mùa năm 202. được biết vụ mùa năm nay HTX chỉ đạo thành viên cấy đúng lịch từ 01 tháng 7 chấm dứt vào 15/7 nhìn chung các tành viên thực hiện đúng đề án sản xuất nên lúa vụ có năng xuất cao đến nay đã có diện tích thu hoạch sớm chủ ueeys là giống lúa có chất lượng cao, còn lúa đại trà thì 7 đén 10 ngày nữa với thu hoạch được nhưng theo nhạn định của của các thành viên trong đoàn vụ lúa mùa năm nay đạt năng xuất từ 220kg đến 250kg/ sào (là loại giống năng xuất cao như: BC15) 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 35
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác