Thu hoạch chiêm xuân chuẩn bị làm mùa
Ngày 24/06/2022

       Thực hiện đề án sản xuất của HTX Trong những ngày qua nông dân xã Nguyên Xá tích cực thu lúa chiêm xuân, với phương châm xanh nhà hơn già đồng bà con nông dân đã huy động tất cả các phương tiện máy gặt để thu hoạch lúa xuân đến nay 24/6/2022 nguyên xá đẫ thu hoạch trên 95% diện tích lúa xuân, cùng với đó thu hoach đến đâu máy cày đã cày lật đất, dận rạ đến đó để đảm bảo cho vụ mùa tiếp theo,tại kho  HTX đã chuẩn bị đầy đủ thóc giống, phân bón để phục vụ nông đan gieo cấy đúng thời vụ, đến nay xã viên HTX  đẫ xuống 50% số lượng thóc giống chuẩn bị cho cấy lúa mùa. theo kế hoach sản xuất của HTX gieo cấy 100% diện tích từ 01/7 đến 10/7/2022.


Tổng lượt xem bài viết là: 7
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác