Về công tác phòng trừ sâu bênh hại lúa lúa xuân năm 2021
Ngày 29/04/2021

Chieeuf ngày 28 tháng 4 năm 2021 HTX DVNN xã Nguyên Xá đã họp triển khai phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân cho tất cả các đ/c trưởng thôn trong toàn xã.

Đề nghị phun 100% cho toàn diện tích gieo cấy và tập trung vào các đối tượng sâu bệnh :

1 . sâu cuốn lá nhỏ

2 Rầy các loại

3 bệnh đạo ôn

4 Bệnh kho vằn

5 Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Thời gian phun từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/ 2021


Tổng lượt xem bài viết là: 49
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác